Mødedato: 13.09.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Udmøntning af midler til Byttemarked

Indstilling

Formanden indstiller,
1) at Valby Lokaludvalg udmønter 5.000 kr. til afholdelse af byttemarked i Teatersalen søndag d. 20.november 2022.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har i forbindelse med vedtagelsen af miljøplanen for 2022 vedtaget at afsætte i alt 5.000 kr. til afholdelse af byttemarked i Teatersalen. Herunder følger en beskrivelse og et udspecificeret budget for projektet.

Løsning

Når vi bytter i stedet for at smide ud og købe nyt, sparer vi værdifulde ressourcer og genererer mindre affald. Siden 2013 har miljøgruppen i samarbejde med frivillige afholdt velbesøgte byttemarkeder ca. en gang om året. Mere end 300 børn og voksne besøger i gennemsnit markedet hver gang, og der bliver i gennemsnit byttet omkring 2000 kg. ting, der derved ikke ender som affald. Alle medbringer, hvad de nu kan undvære, og kan frit tage, hvad de kan bruge. Alt er gratis og eventuelle ting, der er i overskud efter lukketid, går til en af de lokale genbrugsforretninger.

Byttemarkedet afholdes i år i Teatersalen i Valby Kulturhus søndag d. 20. november 2022 kl. 11.00-15.00.

Økonomi

Budgettet for byttemarked i Valby 2022 er 5.000 kr.

Post

Budget

PR, Facebook

2.500

Forplejning til frivillige

2.500

Total

5.000

Beløbet afsættes indenfor de budgetterede midler til miljø i 2022.

Beslutning

Udmøntningen blev vedtaget. 
Til top