Mødedato: 13.09.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Vedtagelse af kommentar til centralt byrum i Folehavekvarteret

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg vedtager kommentar til udkast til centralt byrum i Folehavekvarteret.

Problemstilling

Byudvikling og Trafik fik præsenteret projektforslaget for det centrale byrum i Folehaven på deres seneste møde den 23. august 2022. Der har været en omfattende borgerinddragelsesproces med 3 borgermøder og særgruppeinddragelse med unge og med plejehjemmet. Der er stor opbakning til projektet blandt beboerne og i Områdefornyelsens styregruppe, hvor Lokaludvalget også er repræsenteret.

Områdefornyelsen har bedt om en udtalelse fra Valby Lokaludvalg, som kan vedlægges den videre behandling af forslaget til det centrale byrum i Teknik- og Miljøudvalget til oktober. 

Skitser til det centrale byrum kan hentes her: 

https://www.valbylokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2022/08/Pkt-1-Folehaven-byrum.pdf

https://www.valbylokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2022/08/Pkt-1-Folehaven-byrum-Designmappe.pdf

Byudvikling og Trafik foreslår vedhæftede udtalelse til projektet. 

Projektforslaget skal behandles i rådhusets Teknik- og Miljøudvalg i oktober. 

Løsning

Valby Lokaludvalg vedtager kommentar til udkast til centralt byrum i Folehavekvarteret. 

 

Beslutning

Kommentaren blev vedtaget. 
Til top