Mødedato: 13.09.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Vedtagelse af kommentar til Bedre cykelforhold på Valby Langgade

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller

1) At Valby Lokaludvalg vedtager kommentar til Bedre cykelforhold på Valby Langgade.

Problemstilling

I Budget 2020 blev der afsat 20,3 mio. kr. til at anlægge cykelstier på Valby Langgade på strækningen mellem Gl. Jernbanevej og Annexstræde.

Valby Lokaludvalg og lokale borgere har i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen ønsket at kigge på andre muligheder end cykelstier på hele strækningen i begge sider.

Derfor blev det i foråret 2022 besluttet at gennemføre en mere omfattende borgerinddragelse, som skal sikre bredest mulig opbakning til cykelfremkommeligheden på fremtidens Valby Langgade.

Som en del af afdækningen af hverdagens behov i gaden blev der arrangeret et åbent hus-arrangement på Café Sommerfuglen i maj 2022. Her kom op mod 70 lokale københavnere forbi for at drøfte forslagene og give deres input til indretningen af fremtidens Valby Langgade.

Resultatet af denne proces er, at der nu foreligger tre forslag, som Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til i februar 2023. Som grundlag for politikernes beslutning kan borgerne i et spørgeskema i september 2022 komme med deres anbefaling til hvilket forslag, politikerne skal vælge.

Forslagene er præsenteret på Københavns Kommunes hjemmeside, hvor spørgeskemaet er tilgængeligt fra den 2.-23. september: https://www.kk.dk/valbylanggade

Forvaltningens projektgruppe har bedt Valby Lokaludvalg om en udtalelse om de tre forslag, som skal indsendes i uge 37.

Løsning

Valby Lokaludvalg vedtager kommentar til Bedre cykelforhold på Valby Langgade.

Videre proces


Forslagene kommer i officiel høring fra den 21. november 2022 – 9. december 2022. I februar skal Teknik- og Miljøudvalget beslutte sig for ét af de tre forslag.

 

Beslutning

Valby Lokaludvalg drøftede og vedtog kommentar til Bedre cykelforhold på Valby Langgade. 
Til top