Mødedato: 13.09.2011, kl. 18:30

Høring om Københavns kommunes Kultur- og idræts politik 2011-2013