Mødedato: 13.09.2011, kl. 18:30

Afsættelse af midler indenfor temaet Sikker By