Søg
Mødedato: 13.08.2019, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Sammenlægning af puljer

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg beslutter at lægge lokalpuljen og den interne pulje sammen i resten af 2019.

Problemstilling

Der er meget få penge tilbage i lokaludvalgets puljer, både lokalpuljen og den interne pulje.

Da det er administrativt tungt at skulle flytte penge frem og tilbage og give et bedre overblik over tilbageværende midler foreslås det at lægge puljerne sammen, så der opereres med en samlet pulje resten af året.

Løsning

Valby Lokaludvalg vedtager at lægge Lokalpuljen og den interne pulje sammen i resten af 2019

Økonomi

Hvis forslaget vedtages er der nu i alt kr. 214.000,- kr. i puljen

I efteråret følges puljeøkonomien tæt med henblik på at få uforbrugte midler tilbage i puljen

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt
Til top