Mødedato: 13.06.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Vedtagelse af høringssvar Trekronergadeprojektet

Se alle bilag
Valby Lokaludvalg modtog 23. maj 2023 endeligt projektudkast til helhedsgenopretning, skybrudssikring og sikker skolevejsprojekt på Trekronergade til høring, inden det forelægges Teknik- og Miljøudvalget til videre politisk behandling. Byudvikling og Trafik har skrevet udkast til svaret, som kan drøftes og tilrettes, inden det skal sendes ind. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar til Trekronergadeprojektet. 

Problemstilling

Siden 2020 har Teknik- og Miljøforvaltningen arbejdet på projektet på Trekronergade, der kombinerer en helhedsgenopretning med skybrudssikring og sikre skolevejprojekt. 

Projektgruppen har løbende orienteret og inddraget lokale københavnere i udviklingen af projektet, senest 9. marts 2023 med præsentation af projektforslaget. Der er også gennemført en partshøring af de borgere, som bliver direkte berørt af projektet.  

Valby Lokaludvalg fik 23. maj det endelige projektudkast i høring, så svaret kan indgå i Teknik- og Miljøudvalgets behandling, som efter planen bliver 18. september med efterfølgende behandling i Borgerrepræsentationen 12. oktober. 

Byudvikling &Trafik har skrevet vedhæftede udkast til høringssvar, som skal drøftes og godkendes. 

Link til projektmateriale om Trekronergade (49 sider): 

https://www.valbylokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2023/05/Bilag-8-I100122_C08_Projektbeskrivelse_A4_N01.pdf

Link til visualiseringer Trekronergadeprojektet (zip-fil): 

https://www.valbylokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/2023/05/Trekronergade-visualiseringer.zip

Løsning

Valby Lokaludvalg vedtager høringssvar til Trekronergadeprojektet. 

Beslutning

Høringssvaret blev drøftet og godkendt.
Til top