Mødedato: 13.06.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Lokalpuljen

Valby Lokaludvalg bedes godkende Puljeudvalgets indstilling af  bevillinger til de indkomne ansøgninger i Lokalpuljen. 

Indstilling

Puljeudvalget indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

 

Problemstilling

Der er modtaget 8 ansøgninger til Lokalpuljen.

1) Forening Valby Skate - Skateboard konkurrence ”Kulgraven Open” i forbindelse med kulturfesten i kulbanekvarteret

2) Café Incita - Sommer DJ på Toftegårdsplads

3) Oksana Achiam - Børneforestilling: Hvem er du?

4) Johannes Jacobsen - Okto sounds X Brise summer hangout – Community dinner and concerts

5) KKF Valby (Valby Kulturhus og Vigerslev Bibliotek), Mit Kvarter, Den bemandede legeplads Kulværket - International Gadeteaterfestival i Valby

6) Kirkernes Integrations Tjeneste - Au pair-ophold – en kulturel udveksling mellem Danmark og verden

7) Social Cities - Et demokrati-kort over Valby i forbindelse med ”København Arkitekturhovedstad 2023. Valby som demokratisk mødested – fortid, nutid og fremtid.

8) Kunstnerkollektivet Venteværelset - En demokratiserende opera af Kollektivet Venteværelset – Og hun var universet

 

 

Kort beskrivelse af ansøgningerne:

1) Forening Valby Skate - Skateboard konkurrence ”Kulgraven Open” i forbindelse med kulturfesten i kulbanekvarteret

I forbindelse med Kulturfesten i kulbane kvarteret d. 12/8 2023 afholder foreningen Valbyskate Skateboardkonkurrencen ”Kulgraven open”.

Vi skal konkurrerer imod hinanden på tværs af niveau, alder, køn, for i virkeligheden handler skateboard ikke om at vinde, men om at være med. Vi fejrer glæden ved at vise de nye tricks vi har øvet os på i hundredvis af timer, i en ramme hvor tilskuere hujer og klapper når vores tricks lykkes. Vi skal knytte nye relationer mellem skatere fra hele hovedstadsområdet og fremvise vores skatepark.

Der vil være konference/speaker, dommerpanel, DJ, fotograf.

Sidste år forløb dagen rigtig godt. Vi har bygget videre på de erfaringerne fra sidste år. Vi glæder os til kunne levere et super arrangement for alle igen i år.

Dato for afholdelse: 12. august 2023

Budget: 31.165 kr.

Ansøgt: 31.165 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 17.000 kr.

Der gives ikke støtte til forplejning.

Den nedsatte støtte begrundes desuden med det begrænsede råderum.

 

2) Café Incita - Sommer DJ på Toftegårdsplads

Vi i Café Incita ønsker at skabe et ugentligt samlingspunkt på toftegårdsplads hen over juni måned. Hver fredag stiller vi vores terrasse mod toftegårds plads til rådighed som scene for en DJ. Formålet er at skabe en kulturel oase et par timer om ugen, og forhåbentligt inspirere vores medborgere til at bruge vores bydel til lignende arrangementer. Det er gratis at deltage for alle.

Arrangementet henvender sig til unge og voksne, og bliver annonceret digitalt samt på print i form af løbesedler. Vi forventer at kunne opnå min. 1000 deltagere på måneden.

Dato for afholdelse: Juni 2023

Budget: 18.000 kr.

Ansøgt: 10.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives afslag.

Afslaget begrundes med, at der er ikke er fremsendt revideret ansøgning og at Incita har opsagt lejemålet.

 

3) Oksana Achiam - Børneforestilling: Hvem er du?

Vi er 4 professionelle ukrainske skuespillere og en professionel tekniker - fire ukrainere der er flygtet fra krigen og en med ukrainsk baggrund, der har boet mange år i Danmark.

En legende teater forestilling til børn, hvor musik og leger med til at skabe en sanserig og humoristisk fortælling om et fælles skab, der spirer på trods af forskelligheder.

En af de hyppigste sætninger som man hører børnene sige, er: ’Må jeg være med?’. Det at føle at man hører til i et fællesskab er nemlig afgørende for et barns trivsel og netop trivsel er i fokus i vores teater forestilling "Hvem er du?"

Teater stykket retter fokus på 3 "mærkelige dyr". Dyrene er ankommet til et nyt land og har brug for at blive integreret i deres nye liv (at integreres i et ny miljø og lære et nyt sprog i  den nye skole).

Forestilling er på dansk og fortælles med lige dele skuespil, musik, dans og interaktive lege.

Dato for afholdelse: September 2023

Budget: 43.000 kr.

Ansøgt: 37.500 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 25.000 kr. svarende til to dages forestillinger.

Den nedsatte støtte begrundes med det begrænsede råderum.

 

4) Johannes Jacobsen - Okto sounds X Brise summer hangout – Community dinner and concerts

Vi ønsker at skabe en ny platform for kreative fællesskaber på tværs af genre og formater, hvor unge kan mødes på nye uformelle manérer.

Ved at kombinere fællesspisning og koncerter håber vi på at skabe nye fællesskaber og nysgerrighed styrkes.

Desuden håber vi ved at lave elementet i Valby at skabe en ny relevans af bydelen som kulturelt punkt og mødested.

Vi håber, hvis arrangementet er succesfuldt, at kunne lave dette som en koncertserie og et tilbagevendende arrangement.

Dato for afholdelse: 21. juni 2023

Budget: 15.418,02 kr.

Ansøgt: 12.418,02 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 12.418,02 kr.

 

5) KKF Valby (Valby Kulturhus og Vigerslev Bibliotek), Mit Kvarter, Den bemandede legeplads Kulværket - International Gadeteaterfestival i Valby

Vi planlægger to særlige gadeteaterdage, der suppleres med popcorn og kaffevogn og afsluttes med Folkekøkken i Folehaven, samt hotdogs ved Kulbanen. Teaterforestillingerne er udvalgt så de egner sig til udendørs optræden, der vælges spektakulære, refusionsberettigede forestillinger, egnet for alle fra ca. 4 år og op.

Vi samarbejder med Danmarks Internationale Gadeteaterfestival (DIG), der igen i år har givet os en særlig pris, for de foreløbigt aftalte 5 forestillinger (3 unikke, heraf to større forestillinger, der gentages) på de to lokationer. DIG arbejder i skrivende stund med at lægge en eller flere forestillinger til.

Det er små folkefester med forskellige aktiviteter, som vi arbejder med lokalt, som supplement til teateroplevelsen, bl.a. for at give lokale beboere en ekstra grund til at deltage. Desuden vil Mit Kvarter i år gøre en ekstra indsats for at få de to ”lokale folkefester” til at hænge bedre sammen. Og vi vil invitere lokale institutioner samt Grønttorvsbeboere med.

Dato for afholdelse: 23. og 24. august 2023

Budget: 153.000 kr.

Ansøgt: 20.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 20.000 kr.

 

6) Kirkernes Integrations Tjeneste - Au pair-ophold – en kulturel udveksling mellem Danmark og verden

KIT arbejder for en aktiv integrationsindsats i det danske samfund og ønsker at opbygge bro mellem danskere og nydanskere (migranter, flytninger, au pairs). Det fleste au pairs kommer fra lande langt fra EU, og i de fleste tilfælde er op-holdet i Danmark det første møde med et dansk samfund. Derfor vil KIT gerne holde et kulturelt arrangement for dem. Målene er at skabe en platform, hvor de kan udveksle kultur med andre au pairs, og at de også kan opleve dansk som-merkultur. Samtidig vil vi give dem en følelse af tilhør og fællesskab.

Først vil au pairs holde et oplæg for de øvrige deltagere. Oplæggene skal indeholde traditioner og kultur fra flere lande i det globale Syd. Derefter skal de lave dansk mad sammen og opleve Danmark i sommertiden. Vi vil promovere arrangementet igennem sociale medier. Vores samarbejdspartner er Casa Latinoamericana, der vil også promovere arrangementet for at få flere deltager.

Dato for afholdelse: 29. juli 2023

Budget: 13.100 kr.

Ansøgt: 13.100 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives afslag.

Afslaget begrundes med den manglende lokale forankring.

 

7) Social Cities - Et demokrati-kort over Valby i forbindelse med ”København Arkitekturhovedstad 2023. Valby som demokratisk mødested – fortid, nutid og fremtid.

Et kort over demokratiske rum i forbindelse med København som Arkitektur Hovedstad 2023 om inklusion, ytringsfrihed, mangfoldighed og deltagelse/medbestemmelse.

Kortet kan både downloades til print og tilgås digitalt fra en selvstændig web platform. Der knyttes korte fortællinger via tekst og evt. podcast til kortet baseret på bl.a. interviews/samtaler med de, til stederne, tilknyttede aktører.

3 guidede ture med tilhørende events/happening undervejs i Valby koordineret i et strategisk partnerskab med København Arkitekturhovedstad 2023.

Dato for afholdelse: August - november 2023

Budget: 50.000 kr.

Ansøgt: 30.000 kr.

Puljeudvalget indstiller at der gives støtte på 20.000 kr.

Den nedsatte støtte begrundes med det begrænsede råderum.

Kunst, Kultur & Frivillighed indstiller, at støtten betinges af inddragelse af borgere i beslutningen om hvad der skal med på kortet.

 

8) Kunstnerkollektivet Venteværelset - En demokratiserende opera af Kollektivet Venteværelset – Og hun var universet

Kollektivet Venteværelset opfører til august 2023 operaen og hun var Universet i samarbejde med Teater V i Valby. De medvirkende er otte professionelle musikere, operasangere og performere.

Handlingen tager udgangspunkt i fortællingen om troldkvinden Alcina og det apokalyptiske univers i Lord Byrons digt Mørke.

Musikerne placeres på scenen og bliver en levende scenografi, som sangerne interagerer med. Ved at lege med operagenrens pompøse storladenhed i en minimalistisk ramme kommer publikum i direkte kontakt med performerne, hvilket gør oplevelsen mere nærværende og tilgængelig.

Venteværelset vil gøre operagenren tilgængelig for et bredt publikum uden at gå på kompromis med dansk operakulturs høje kvalitet. Visionen er at bringe opera ud til samfundsgrupper og generationer, der ikke i forvejen – af finansielle, geografiske eller andre årsager – er kernebrugere af genren. Vi inviterer et nyt og ungt publikum ind i operaens verden på deres egne præmisser og udvikler operagenren, så den bliver aktuel og imødekommende.

Dato for afholdelse: 7. – 20. august 2023

Budget: 428.000 kr.

Ansøgt: 75.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 34.000 kr.

Den nedsatte støtte begrundes med det begrænsede råderum.

Ansøger opfordres til at invitere NEXT, Københavns Åbne Gymnasium og Hotel- og Restaurant Skolen.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

 

Økonomi

Tabellerne viser økonomien i puljen, hvis de indstillede beløb bevilges.

Pulje 2023

Disponeret per 13. juni 2023

indstillet 13..juni 2023

Resterende pulje, hvis ansøgningerne imødekommes.

1.570.900 kr.

1.442.397 kr.

 

128.418 kr.

85 kr.

 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top