Mødedato: 13.06.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Brev til Teknik- og Miljøforvaltningen og TMU ang. trafiksanering Saxtorphsvej og afsætningsplads på Vigerslev Allé.

Se alle bilag
I maj 2023 frigav Teknik- og Miljøudvalget (TMU) midler til den trafiksanering af Saxtorphsvej, som skal afbøde de trafikale konsekvenser af åbningen af den nye institution på villavejen. Byudvikling & Trafik vil med et brev opfordre TMU til at medtage en omlægning af Vigerslev Allé i den kommende helhedsgenopretning af Vigerslev Allé, og beder om lokaludvalgets godkendelse af brevet. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg godkender brev til Teknik- og Miljøforvaltningen og Teknik- og Miljøudvalget om trafiksanering på Saxtorphsvej. 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har længe fulgt sagen om den nye institution på Saxtorphsvej og har været med til at arrangere og deltage i borgermøde om trafiksaneringen 9. juni 2022, hvor mange lokale beboere mødte op og gav input. På mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe, der sammen med forvaltningen har udarbejdet det forslag, som Teknik- og Miljøudvalget 8. maj 2023 frigav midler til. Baggrunden for udmøntningen er etableringen af endnu en stor børneinstitution i området.

Projektet, der blev vedtaget i TMU, indeholder desuden et gennemarbejdet og detaljeret udkast til en ombygning af en strækning af Vigerslev Allé, der ikke er finansieret i den nuværende bevilling.

Byudvikling &Trafik ønsker at sende et brev, der opfordrer forvaltningen og udvalget til at sikre, at projektet indgår som en option, når der skal træffes beslutning om helhedsrenovering af Vigerslev Allé.

Projektet arbejder videre med en omformning af Vigerslev Allé med en tryg afsætningsmulighed for forældre i bil og en sikker og tryg gangforbindelse til institutionerne, så biler slet ikke skal ind i området.

Se sagen på TMU's dagsorden her

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Teknik-%20og%20Milj%C3%B8udvalget/m%C3%B8de-08052023/referat/punkt-4

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender brevet. 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt. 
Til top