Mødedato: 13.06.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Orientering om kommentar til tilgængelighedsanalyse

Se alle bilag

Fagudvalget Børn, Fritidsliv og Sociale emner (BFS) har skrevet en kommentar til tilgængelighedsanalysen, der er udarbejdet af Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold som del i arbejdet med at forbedre tilgængelighed for gangbesværede trafikanter i Københavns Kommune. Analysen er baseret på tidligere rapporter og en aktuel borgerundersøgelse af et mindre antal respondenter. BFS tilslutter sig i kommentaren ønsket om, at København både skal være en fodgængerby og en cykelby, og opfordrer desuden til fokus på løsninger for ældre trafikanter. 

Kommentaren er til orientering. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at 

1. Valby Lokaludvalg tager kommentaren til efterretning. 

Problemstilling

Rambøll har på vegne af Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold udarbejdet en tilgængelighedsanalyse inklusive forslag til administrative arbejdsgange og konkrete anlægsprojekter. Der er ikke udarbejdet økonomi til forslagene. Analysen er udarbejdet som del af arbejdet med at forbedre tilgængelighed for gangbesværede trafikanter i Københavns Kommune. Analysen er baseret på tidligere rapporter og en aktuel borgerundersøgelse af et mindre antal respondenter.

Valby Lokaludvalg modtog analysen til kommentering 24. april 2023, og fagudvalget Børn, Fritidsliv og Sociale emner (BFS) har skrevet vedlagte kommentar. 

BFS tilslutter sig i kommentaren ønsket om, at København både skal være en fodgængerby og en cykelby, og opfordrer desuden til fokus på løsninger for ældre trafikanter. 

Løsning

Valby Lokaludvalg tager kommentaren til efterretning. 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top