Mødedato: 13.06.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Endelig godkendelse af høringssvar til København Kommunes erhvervsstrategi

Se alle bilag
Valby Lokaludvalg bedes endeligt godkende høringssvar til København Kommunes erhvervsstrategi, der er udarbejdet på basis af lokaludvalgets behandling 9. maj 2023. Valby Erhvervsnetværk har i mellemtiden haft mulighed for at kommentere på strategien. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at 

1. Valby Lokaludvalg endeligt godkender høringssvar på København Kommunes erhvervsstrategi. 

Problemstilling

Lokaludvalget diskuterede strategien på sit møde 9. maj 2023 og bemyndigede derefter Ejner Jensen, fagudvalget Byudvikling & Trafik til at udarbejde et svar. Valby Erhvervsnetværk fik strategien til kommentering per mail, inden endeligt svar blev udarbejdet. 

Høringssvaret blev indsendt til fristen 31. maj.

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender høringssvaret. 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top