Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 12.10.2021, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Godkendelse af høringssvar 'Idékatalog Liv og udfoldelse på vandet'

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og godkender høringssvar 'Idékatalog Liv og udfoldelse på vandet' 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg modtog høringen 'Idékatalog Liv og udfoldelse på vandet' den 2. juni, med høringsfrist den 29. oktober. 

Idékataloget er udarbejdet af Kultur- og Fritidsforvaltningen på vegne af Kultur- og Fritidsudvalget på rådhuset. 

Ideen med kataloget er - via eksempler - at skabe debat om hvad der er brug for i udviklingen af et endnu bedre kultur- og fritidslivs i havnen og langs med Københavns kyster. Hvad skal der være fokus på og hvad mangler der eventuelt?

Høringen er forbehandlet i Kultur- og Fritidsudvalget den 21. september, og udvalget har skrevet vedhæftede udkast til høringssvar. 

Høringsmaterialet kan findes på Københavns Kommunes høringsportal Bliv Hørt

https://blivhoert.kk.dk/hoering/horing-af-idekatalog-liv-og-udfoldelse-pa-vandet

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar 

 

Videre proces

Sekretariatet tilretter og indsender høringssvar inden svarfristen.

Beslutning

Høringssvaret blev vedtaget.
Til top