Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 12.10.2021, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Dialog om tilpasning af lokaludvalg

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg tager en mundtlig orientering fra Borgerrepræsentationens sekretariat om de væsentligste ændringer i rammerne for lokaludvalg til efterretning

2) at Valby Lokaludvalg i dialog med Borgerrepræsentationens sekretariat kommer med input til
    den praktiske gennemførelse af tilpasningerne af lokaludvalg samt arbejdet i lokaludvalget           fremover

Problemstilling

Borgerrepræsentationen har besluttet en række tilpasninger af rammerne for lokaludvalg. Rammerne forventes endeligt godkendt af Borgerrepræsentationen senere i år, afhængig af Indenrigsministeriets udtalelse om de ændringer i regulativ for lokaludvalg, som tilpasningerne indebærer.
Se Borgerrepræsentationens 1. behandling af tilpasning til lokaludvalg Referat af Borgerrepræsentations møde d. 22. april

Løsning

I mødet orienterer Borgerrepræsentationens sekretariat mundtligt om de væsentligste ændringer i rammerne lokaludvalg, hvorefter der vil være en spørgsmål/svarrunde. 

Lokaludvalget kommer med input til 

  • den praktiske gennemførelse af tilpasningerne af lokaludvalg
  • arbejdet i lokaludvalget fremover.

 

Økonomi

Lokaludvalget har afsat en ramme på 59.000 kr. til aktiviteter forud for valg til lokaludvalg.

Videre proces

 

Valg af foreningskandidater til det nye Valby Lokaludvalg forventes at foregå primo marts 2022. Det nye lokaludvalg har konstituerende i april 2022.

Beslutning

Flemming Dubgaard Hansen og Anja Englev fra Borgerrepræsentationens Sekretariat gav status på Tilpasning af lokaludvalg.
Til top