Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 12.10.2021, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Godkendelse af dagsordenen

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,
1) at Valby Lokaludvalg godkender dagsordenen

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Dagsordenens punkt 4 blev flyttet foran punkt 3.

Fraværende med afbud: Fabrizio Macchi (suppleant Taina Hvidlykke), Henrik Christensen (ikke muligt at indkalde suppleant),Hanne Kofoed (ikke muligt at indkalde suppleant), Dorte Viborg (ikke muligt at indkalde suppleant), Morten Melchior (ikke muligt at indkalde suppleant).

Fraværende uden afbud: Tommy Jensen.

Henrik Palsmar forlod mødet kl. 18.55 under behandling af punkt 3. Henrik Palsmar returnerede til mødet kl. 19.05 under behandlingen af punkt 3.

 


Til top