Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 12.10.2021, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Lokalpuljen

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget 4 ansøgninger til Lokalpuljen 2021.

 

1) Valby Fiskeklub - Fritidsliv og fællesskab i Valby

2) Valbyspil - Instruktør til Alma og de alternativt begavede

3) Hanssted Skole i samarbejde med Valby bibliotek - 9. klasse på date med Ronnie Andersen

4) Iftin foreningen - Kvindefest

 

Kort beskrivelse af ansøgningerne:

1) Valby Fiskeklub - Fritidsliv og fællesskab i Valby

Valby har fået en ny forening – Valby Fiskeklub- med fokus på at skabe et aktivt friluftsliv og et demokratisk fællesskab for lokalmiljøet i Valby.

Vi har en masse planer for fremtiden og vi vil starter ud med projektet: FRILUFTSLIV OG FÆLLESSKAB I VALBY

Vi ønsker et bredt samarbejde med lokalmiljøet og vil gerne fremme fællesskabet omkring det aktive fritidsliv i Valby ved deltagelsen i sunde, positive og demokratiske fællesskaber i naturen på tværs af alder, køn og kulturer for Valbys beboere.

Vi brænder for lystfiskeri og vil gerne skabe oplevelser for lokalmiljøet der fremmer samarbejdet, fællesskabet samt netværket imellem alle deltagende i projektet.

Vi vil invitere alle i lokalmiljøet på 3 fisketure i løbet af efteråret/vinteren 2021 for at give dem en mulighed for at opleve foreningens virke og give dem en mulighed for at blive en del af et demokratisk fællesskab med fokus friluftsliv og det sunde og aktive fritidsliv. 

Vi vil i samarbejde med Valbys madklub afholde workshops, med guide i hvordan man kan tilberede, de fisk vi fanger på fisketurene og derefter er alle inviteret fællesspisning.

Vi vil i samarbejde med Klubben Ydre Valby og boligforeningen Bo-Vita skabe opmærksomhed og engagere lokalmiljøet, i deltagelsen i et demokratisk fællesskab samt fremme et aktivt fritidsliv i naturen.

Vores mål er at vi i fremtiden kan skabe et stærkt netværk og samarbejde omkring friluftsliv, som er åbent og tilgængeligt for alle i Valby.

Valby fiskeklub har været ophørt i 3 år, grundet alvorlig sygdom. Foreningen var en velkørende og meget populær forening i lokalområdet med 50 aktive medlemmer, der skabte ture og oplevelser for alle i Valby lokalmiljø.

Efter Corona og efter end del efterspørgsel efter klubbens tilbud i lokalmiljøet, er nogle af den tidligere foreningsmedlemmer mødtes, skabt en ny bestyrelse og fået foreningen startet op igen. Efter at have fået alt det administrative på plads og er vi nu klar til at skabe flere gode oplevelser for alle Valbys beboere.

Lokaludvalget søges om støtte til 2 x bådleje og 2 x leje af grej. 

Dato for afholdelse: okt.-dec. 2021.

Budget: 31.600 kr.

Ansøgt: 16.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 16.000 kr.

 

2) Valbyspil - Instruktør til Alma og de alternativt begavede

Valbyspils jubilæumsforestilling bliver ”Alma og de alternativt begavede”. Det er en forestilling, der kræver meget forberedelse og instruktion og vi søger 15.000 kr. som instruktørløn til et medlem af foreningen.

Der forventes en samlet arbejdsbyrde på ikke under 300 timer.

Vi vil gerne levere en knaldgod forestilling, så vi starter allerede nu, med planlægning af øveforløb, scenearrangement m.m.

Alle foreningens medlemmer bliver involveret, og er opsat på at give sig fuldt ud.

Vi skal spille 27-29/5 2022, i alt 5 forestillinger. Valbyspil forventes senere at fremsende ansøgning der vedrører selve jubilæumsforestillingen.

Dato for afholdelse: Efterår 2021.

Budget: 15.000 kr.  

Ansøgt: 15.000 kr. 

Puljeudvalget indstiller at der gives afslag, da der søges om egen løn til et arrangement der ikke rækker ud over foreningen, og der tidligere er givet instruktørløn til jubilæumsforestilling.

 

3) Hanssted Skole i samarbejde med Valby bibliotek - 9. klasse på date med Ronnie Andersen

Ronnie Andersen har ry for at være en dygtig formidler, der både kan fange drenge og pigers interesse. Hans bøger skildrer uden sentimentalitet eller moralisering menneskers forfald, fortrængninger og fortabelse. Ronnie Andersen selv har i sine ungdomsår levet med et misbrug, som han som 24-årig lagde på hylden. Derefter blev han optaget på forfatterskolen for børnelitteratur. Hans historie kan helt sikkert fange alle elevernes interesse.

9. klasserne på Hanssted skole skal i dette skoleår. læse romanen: ”På date med en engel”, som Ronnie Andersen har skrevet.

Romanen vil blive opgivet til eksamen.
Vi ansøger om midler til at finansiere et foredrag fra bogens forfatter, så eleverne får en større forståelse af romanen samt forhåbentligt en øget motivation og lyst til at læse og beskæftige sig med skønlitterære værker. Vi håber rigtig meget på at få støtte.

Arrangementet kan afholdes på Valby Bibliotek, hvis det foretrækkes.

Dato for afholdelse: 18. november 2021

Budget: 5.350 kr.

Ansøgt: 5.000kr.

Puljeudvalget indstiller at der gives støtte på 5.000 kr. 

 

4) Iftin foreningen - Kvindefest

Iftin foreningen vil gerne invitere alle Valbys kvinder ind i et demokratisk netværk, hvor vi har en masse aktiviteter, turer og foredrag for kvinderne i Valby. Til dette arrangement skal vi genskabe netværket og holde en demokratisk dialog i form af en workshop, omkring vores fremtidige aktiviteter og fokusområder.

Dato for afholdelse: 6. november 2021

Budget: 12.750 kr.  

Ansøgt: 8.000 kr. 

Puljeudvalget indstiller, at der gives støtte på 8.000 kr.  

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

Økonomi

Tabellerne viser økonomien i puljerne, hvis de indstillede beløb bevilges.

 

Pulje 2021

Disponeret per 12. oktober 2021

Indstillet 12. oktober 2021

Resterende pulje, hvis ansøgningerne imødekommes.

1.525.000 kr.

1.464.120 kr.

29.000 kr.

31.880 kr.

 

Pulje 2022

(forventet)

Disponeret per 26. august 2021

Ansøgt 26. august 2021

Resterende pulje, hvis ansøgningerne imødekommes.

1.500.000 kr.

122.500 kr.

0 kr.

1.377.500 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Valbyspil opfordres til at søge puljen igen i 2022.

Til top