Mødedato: 12.09.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Høring om nedrivning af Kulbanevej 32

Se alle bilag
Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget ansøgning om nedrivning af et af Finnehusene på Kulbanevej, som er i meget dårlig stand. Fagudvalget Byudvikling & Trafik har ingen indvendinger til den konkrete nedrivning, men skriver i sit høringssvar at lokaludvalget principielt ønsker at bevare Finnebyen. Valby Lokaludvalg bedes godkende høringssvaret. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller 

1. at Valby Lokaludvalg godkender høringssvaret om nedrivning af Kulbanevej 32. 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget høring om Kulbanevej 32 via Bliv Hørt. 

Der er tale om en kommunalt ejet bygning, hvor ejerskabet ligger hos Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID). Der er ansøgt om at nedrive hele bygning 2. Bygningen er opført i 1949 og består af ydervægge af træ og tag af tagpap. 

Område for Bygninger under Teknik- og Miljøforvaltningen oplyser, at der er tale om beboelse af så ringe kvalitet og stand, at huset ikke er egnet til beboelse. Der foreligger ikke et projekt for opførelse af ny bebyggelse.

Fagudvalget Byudvikling & Trafik har skrevet vedhæftede høringssvar, hvor de fremhæver, at lokaludvalget principielt ønsker at bevare Finnebyen, men ikke har indvendinger til den konkrete nedrivningssag.

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender høringssvar om nedrivning af Kulbanevej 32. 

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt, idet det tilføjes, at beboerne i Finnebyen er blevet hørt og ligeledes er indforståede med nedrivningen. 

Til top