Mødedato: 12.09.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Indsupplering

Sekretariatet vurderer, at det er tid for indsupplering til lokaludvalget, da der af forskellige årsager er meget få suppleanter for foreningsmedlemmer tilbage. Sekretariatet orienterer om kampagne og lokaludvalget bedes derefter beslutte, hvordan udvalget selv kan være aktiv i rekrutteringen af nye suppleanter. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg med afsæt i sekretariatets orientering drøfter og beslutter, hvordan medlemmerne kan deltage i arbejdet med indsupplering. 

Problemstilling

I Valby, som i de øvrige bydele, er der kun få suppleanter tilbage på foreningslisterne, hvilket både skyldes fraflytning og indtrædelse som medlemmer. Sekretariatet gennemfører derfor, i samarbejde med en række andre bydele, en tre ugers kampagne fra uge 38, for at rekruttere nye suppleanter. Kampagnen er centreret om plakater i byrummet, i Valby på 14 bystandere, suppleret med aktiviteter på de enkelte lokaludvalgs sociale medier.

Sekretariatet opfordrer til, at lokaludvalgets medlemmer også bidrager til at rekruttere nye suppleanter, idet vi samtidig opfordrer til at tænke i diversitet og evt. nye befolkningsgrupper og foreningstyper. 

Sekretariatet kan understøtte medlemmernes arbejde med kommunikationsmateriale og/eller aktiviteter i byrummet. 

Løsning

Valby Lokaludvalg beslutter med afsæt i sekretariatets orientering, hvordan medlemmerne kan deltage i arbejdet med indsupplering. 

 

Beslutning

Lokaludvalget drøftede emnet og foreslog at rekruttere via foreningslisten, borgerpanelet og repræsentantskabet. Sekretariatet hjælper med en grundtekst til medlemmernes egne sociale medier. 
Til top