Mødedato: 12.09.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Nyt fra udvalg, Puljeudvalget

Et af fagudvalgene giver status på arbejdet i udvalget, herunder udvalgets arbejde med dets ansvarsområder i Bydelsplanen.

I dag præsenterer Puljeudvalget sit arbejde med et oplæg til gruppedrøftelse af udviklingsindsatser, udvalget kan arbejde videre med. 

Indstilling

 

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg drøfter Puljeudvalgets oplæg i grupper og giver feedback til udvalgets udviklingsarbejde. 

2. at Valby lokaludvalg udsætter evaluering af puljekriterier til 1. kvartal 2024. 

Problemstilling

 

I forlængelse af arbejdet med lokaludvalgets arbejde med Bydelsplan 2023, hvor fagudvalgene hver især har ansvar for de forskellige indsatsområder og projekter, har styregruppen og forpersonskabet besluttet, at denne personkreds afholder minimum 1 møde per kvartal for sikre gennemsigtighed og fremdrift i arbejdet og at fagudvalgene fremover på skift giver en status på deres arbejde på lokaludvalgsmøderne. 

I dag præsenterer Puljeudvalget overvejelser omkring deres arbejde som oplæg til en gruppedrøftelse i lokaludvalget om udvikling af puljearbejdet. 

Da puljen har været lukket for ansøgninger i et par måneder, foreslår Puljeudvalget at udsætte den planlagte evaluering af de nye kriterier til 1. kvartal 2024, så der er bredere erfaringer at basere evalueringen på. 

Løsning

 

1. Valby Lokaludvalg drøfter Puljeudvalgets oplæg i grupper og giver feedback til udvalgets udviklingsarbejde. 

2. Valby lokaludvalg udsætter evaluering af puljekriterier til 1. kvartal 2024. 

 

 

Beslutning

Puljeudvalget orienterede om sit arbejde med fremtidig organisering og ideer til  kampagne for et bredere felt af ansøgninger. Oplægget blev drøftet i grupper og puljeudvalget arbejder videre med gruppernes input. 

Evaluering af puljekriterier udsættes til første kvartal 2024.

Til top