Mødedato: 12.09.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Godkendelse af dagsordenen

Rokeringer

Lene Eiberg Becker, valgt for Grundejerforeningen Valby Have, udtræder og foreningen ønsker ikke at stille ny kandidat. Pladsen overtages derfor af 1. suppleant i interessegruppen Bolig,
miljø og erhverv, Thomas Niels Thomsen, valgt for Ejerforeningen Vigerslevvej 59A mfl.

Anders V. Møller, valgt for G/F Søholm, er herefter ny 1. suppleant i interessegruppen Bolig,
miljø og erhverv. 

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,
1) at Valby Lokaludvalg godkender dagsordenen

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende med afbud

Thomas N. Thomsen - Anders V. Møller supplerer

Walter Milton Zeballos Medeiros – Kim Lerche Olsen supplerer

Fabrizio d’Ottone – ikke muligt at stille suppleant

Lene Buerup Andersen – ikke muligt at stille suppleant

Hanne Skovsgaard - ikke muligt at stille suppleant

 

Fraværende uden afbud

Kristian Larsen

Søren Roed

 

Hanne Kofoed forlod mødet kl. 20.31 inden behandling af punkt 9.

Mødet sluttede kl. 20.49

 

Til top