Mødedato: 12.09.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Meddelelser

Meddelelser er til orientering. 

Godkendelse af revideret regulativ for husholdningsaffald

Det reviderede regulativ, som Valby Lokaludvalg har afgivet høringssvar om, blev vedtaget af Borgerrepræsentationen på dens møde 24. august 2023. 

Godkendelse af revideret regulativ for husholdningsaffald | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

 

Københavnerforslag 

Med budget 2023 blev det besluttet at indføre muligheden for at borgere over 15 år kan stille borgerdrevne forslag til politisk behandling i Københavns Kommune. Borgerrepræsentationen godkendte en model for en forsøgsordning med Københavnerforslag i 2023-24 på deres møde d. 22. juni 2023, som kan tilgås her: Model - forretningsgang for KF (kk.dk). Københavnerforslag varetages i BR-sekretariatet og blev lanceret onsdag d. 30. august påKøbenhavn taler (kk.dk).

Kort om Københavnerforslag

  • Alle, der har bopæl i Danmark og er fyldt 15 år, kan stille københavnerforslag
  • Alle, der har bopæl i Københavns Kommune og er fyldt 15 år, kan støtte københavnerforslag
  • Københavnerforslag kan både stilles af enkeltpersoner og af enkeltpersoner som repræsentant for en forening, organisation el.lign.
  • Borgere skal verificere sig med MitID for at kunne støtte forslag
  • Et københavnerforslag bliver politisk behandlet, hvis det får opbakning fra mindst 5.000 københavnerne inden for 180 dage
  • Et københavnerforslag skal have bekræftelse fra tre medstillere og opfylde en række kriterier, der skal sikre at forslagene lovligt kan behandles i kommunen.

Parktræf 26. september 2023 kl. 16-18

Teknik- og Miljøforvaltningen er ved at skrive en udviklingsplan for Valbyparken. Planen skal sætte retning for udvikling og pleje af parken de næste ti år. Planen vil dække Valbyparken og området langs vandet med den nye strand og stien. Valby Lokaludvalg deltager med to medlemmer i det tilknyttede parkbrugerråd. 

Alle inviteres til at komme og være med til parktræf tirsdag den 26. september 2023 kl. 16.00 - 18.00. Arrangementet starter og slutter ved rundkørslen ved Hammelstrupvej, før turen går rundt i Valbyparken med stop undervejs med dialog om parkens natur og planter, om den rekreative brug og om arrangementer. Deltagerne kan stille spørgsmål og komme med forslag til den nye udviklingsplan. 

 

 

 

 

Beslutning

Åbent Rådhus 12. november 2023

Igen i år bydes københavnerne ind til Åbent Rådhus, hvor de kan møde politikere og embedsværk. Lokaludvalgene har også denne gang en fælles stand. I får inden længe invitation til at deltage på standen. Invitation udsendes i denne uge. 

Borgmester og ministerbesøg på Langgade Nærgenbrugsplads 25. september 2023

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod og miljøminister Magnus Heunicke besøger Langgade Nærgenbrugsstation 25. september kl. 14-14.30. Miljøgruppen og lokaludvalget er velkomne som gæster. 

Parktræffet den 26. september 2023 er aflyst. Afholdes på et senere tidspunkt.

Flemming Axelsen og Emmanuelle Kortholm orienterede om det fælles faglige arrangement for alle lokaludvalgsmedlemmer, hvor der var besøg af stadsarkitekten og netværk på tværs af bydele.  

Til top