Mødedato: 12.09.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Mødeplan 2024

Valby Lokaludvalg bedes godkende mødeplanen for Lokaludvalgets møder i 2024. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1.  at Valby Lokaludvalg godkender mødeplan for Lokaludvalgets møder i 2024.

Problemstilling

Valby Lokaludvalgs møder ligger som udgangspunkt den anden tirsdag i måneden, bortset fra juli. Det foreslås at fortsætte med samme faste mødedato, dog med flere afvigelser grundet helligdage og skoleferier, så den foreslåede mødeplan for 2024 ser således ud: 

16. januar 

20. februar 

12. marts

9. april

14. maj

11. juni

20. august

10. september

8. oktober

12. november 

10. december 

 

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender mødeplan for 2024.

Beslutning

Mødeplanen blev godkendt.
Til top