Mødedato: 12.09.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Udmøntning Byttefremme

Valby Lokaludvalg bedes udmønte de allerede afsatte midler, kr. 6.000,- til miljøgruppens indsats Byttefremme.

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg udmønter 6.000 kr. til miljøgruppens indsats Byttefremme.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har i forbindelse med vedtagelsen af miljøplanen for 2023 vedtaget at afsætte i alt 6.000 kr. til indsatsen Byttefremme. Herunder følger en beskrivelse og et budget for indsatsen.

Projektbeskrivelse

Miljøgruppen ønsker med indsatsen at informere om mulighederne for at bytte i stedet for at smide ud og købe nyt, for på den måde at spare naturen for ressourcetræk.

Siden 2013 har miljøgruppen afholdt årlige velbesøgte byttemarkeder i Teatersalen. Mere end 300 børn og voksne besøger i gennemsnit byttemarkedet hver gang, og der bliver i gennemsnit byttet omkring 2000 kg. ting, der derved ikke ender som affald. Alle medbringer, hvad de kan undvære, og kan frit tage, hvad de kan bruge. Alt er gratis og eventuelle ting, der er i overskud, går til miljøgruppens bytte-ø, genbrugspladsens bytteområde eller til en af de lokale genbrugsforretninger.

Byttemarkedet afholdes i år i Teatersalen i Valby Kulturhus søndag d. 5. november 2023 kl. 11.00-15.00.

Budgettet for afholdelse af Byttemarked i Teatersalen 2023 er 6.000 kr., der går til forplejning af frivillige og PR via lokaludvalgets sociale medier. 

Økonomi

Beløbet udmøntes indenfor de afsatte midler til miljø i 2023 og status for intern pulje er efter udmøntningen: 

Budgetterede midler

1.249.500

Bevilgede midler

1.126.013

Rest til disponering

123.487

Løsning

Valby Lokaludvalg udmønter 6.000 kr. til indsatsen.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.
Til top