Mødedato: 12.09.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Endelig godkendelse af svar på høring Budgetmodel for dagtilbud

Se alle bilag
Valby Lokaludvalg drøftede Budgetmodel for dagtilbud på sit møde 15. august 2023 og bemyndigede fagudvalget Børn, Fritidsliv og Sociale emner til at skrive høringssvar, der peger på model 1. Høringssvaret skal endeligt godkendes.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg endeligt godkender svar på høring om Budgetmodel for dagtilbud. 

Problemstilling

Den nuværende budgetmodel for dagtilbud blev indført med klyngeorganiseringen i 2010 og er løbende blevet justeret. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker en ny model, der understøtter de politiske beslutninger om normeringer og ledelse og skaber større forudsigelighed og gennemsigtighed i institutionernes økonomi. De faglige organisationer (BUPL og LFS) og forældreorganisationen KFO har tilsluttet sig behovet for en ny model.

Forslagene til ny budgetmodel retter sig  mod fordeling af midlerne til aflønning af pædagogisk personale og ledelse og ændrer ikke ved fordelingen af midler til drift, rengøring, mad og lignende. Der tilføres eller fratages ikke midler med en ny budgetmodel, der også fastholder, at midlerne udmøntes lokalt ud fra de fastsatte politiske og juridiske rammer og personalets faglige vurdering.

Valby Lokaludvalg drøftede de tre forslag til ny budgetmodel for dagtilbud på sit møde 15. august 2023 og bemyndigede fagudvalget Børn, Fritidsliv og Sociale emner til at skrive høringssvar, der peger på model 1. 

Høringssvaret er vedlagt som bilag. 

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender svar på høring om Budgetmodel for dagtilbud. 

Beslutning

Høringssvaret blev endeligt godkendt.
Til top