Mødedato: 12.09.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Endelig godkendelse af svar på høring om København Kommunes Kønsligestilllingspolitik 2023-2026

Se alle bilag
Valby Lokaludvalg drøftede Københavns Kommunes udkast til Kønsligestillingspolitik på sit møde 15. august 2023 og bemyndigede fagudvalget Børn, Fritidsliv og Sociale emner til at skrive høringssvar, der skal endeligt godkendes.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg endeligt godkender svar på høring om København Kommunes Kønsligestillingspolitik 2023-2026

Problemstilling

Valby Lokaludvalg drøftede Københavns Kommunes udkast til Kønsligestillingspolitik på sit møde 15. august  2023, hvor udvalget bemyndigede fagudvalget Børn, fritidsliv og Sociale emner til at skrive høringssvar, der nu skal endeligt godkendes. 

Udkastet til Københavns Kommunes kønsligestillingspolitik 2023-2026 er udarbejdet på baggrund af en kortlægning af forskning og tendenser på området, eksisterende kønsligestillingsindsatser i kommunen og input fra NGO’er, faglige organisationer og andre kommuner.

Kønsligestillingspolitikken består af et forord, en indledning og en vision, der markerer Københavns Kommunes overordnede ambitioner for kønsligestilling i kommunen. Politikken indeholder desuden en række borgerrettede og personalerettede indsatsområder. Efter politikkens godkendelse, har Københavns Kommunes fagudvalg mulighed for at arbejde videre med politikken f.eks. ved at udvikle handleplaner og/eller prioritere indsatser.

Efter høringen vil kønsligestillingspolitikken blive forelagt Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til endelig godkendelse ultimo 2023.

Høringssvaret blev indsendt til fristen 31. august 2023 og er vedlagt her som bilag. 

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender svar på høring om København Kommunes Kønsligestillingspolitik 2023-2026. 

 

Beslutning

Høringssvaret blev endeligt godkendt.
Til top