Mødedato: 12.09.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Endelig godkendelse af svar på augustindstillingen Budget 2024

Se alle bilag
Valby Lokaludvalg bemyndigede på sit møde 15. august 2023 i forbindelse med augustindstillingen på København Kommunes Budget 2024 forpersonskabet til at udarbejde supplerende bemærkninger til de tidligere indsendte ønsker. Høringssvaret skal endeligt godkendes. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg endeligt godkender svar på augustindstillingen Budget 2024. 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg besluttede på sit møde 15. august 2023 at afgive supplerende bemærkninger til udvalgets allerede indsendte ønsker i anden høringsrunde til Budget 2024, augustindstillingen.

Anden høringsrunde for Budget 2024 løb fra 17. august - 4. september 2023, og det var ligesom i første runde i juni muligt at kommentere på: 

  • Københavns Kommunes budgetforslag 2024
  • Udvalgenes effektiviseringsforslag til budget 2024
  • Oversigt over bevillingsudløb i budget 2024
  • Oversigt over sager henvist til budget 2024

 

Valby Lokaludvalg bemyndigede forpersonskabet til at udarbejde bemærkninger til høringsrunde, herunder en opfordring til, at øvrige forvaltninger ligesom Teknik- og Miljøforvaltningen indhenter og prioriterer lokaludvalgenes ønsker i den indledende proces. 

Høringssvaret er vedlagt som bilag. 

 

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender svar på augustindstillingen Budget 2024. 

Beslutning

Høringssvaret blev endeligt godkendt.
Til top