Mødedato: 12.09.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Godkendelse af input til Megaeventstrategi

Se alle bilag

Valby Lokaludvalg skal endeligt godkende de indsendte inputs til Megaeventstrategien, der er baseret på lokaludvalgets drøftelse på sit møde 15. august 2023. Svaret forholder sig som ønsket til de tre overordnede områder: Megaevents i tråd med byens DNA, Inddragelse af byens aktører og Øvrig input til initiativerne under megaeventstrategien med fokus på 1. at sprede megaevents bredere ud i byen, 2. fortsat inddrage frivillige i arbejdet med megaevents og 3. at evaluere megaevents med henblik på at afklare deres værdi for byen. 

Indstilling

Sekretariatet indstiller,

1. at Valby Lokaludvalg endeligt godkender det indsendte input om Megaeventstrategien.

 

Problemstilling

Økonomiudvalget vedtog i juni 2023 Københavns Kommunes megaeventstrategi | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

Megaeventstrategien skal fungere som Københavns Kommunes rettesnor for arbejdet med tiltrækning, planlægning og afvikling af kommende megaevents. Strategien er udarbejdet med input fra Teknik- og Miljøforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Wonderful Copenhagen og en række eksterne samarbejdspartnere i byen. Økonomiudvalget besluttede at sende strategien i høring hos relevante råd og lokaludvalg med henblik på at indsamle input til Københavns Kommunes arbejde for at sikre velfungerende megaevents i byen.

På baggrund af drøftelse på Lokaludvalgets møde den 15. august 2023 har Kunst, Kultur & Frivillighed udformet input til Megaeventstrategien, der med afsæt i de tre overordnede områder: Megaevents i tråd med byens DNA, Inddragelse af byens aktører og Øvrig input til initiativerne under megaeventstrategien fokuserer på

  1. at sprede megaevents bredere ud i byen
  2. fortsat inddrage frivillige i arbejdet med megaevents
  3. at evaluere megaevents med henblik på at afklare deres værdi for byen. 

Svaret er vedlagt som bilag. 

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender det indsendte input. 

Beslutning

Høringssvaret blev endeligt godkendt.
Til top