Mødedato: 12.09.2023, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Endelig godkendelse af høringssvar på Administrationsgrundlag for udeservering

Se alle bilag
Valby Lokaludvalg bedes endeligt godkende svar på høring om Administrationsgrundlag for udeservering, der er udarbejdet på basis af lokaludvalgets behandling 13. juni 2023.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, 

1. at Valby Lokaludvalg godkender svar på høring om Administrationsgrundlag for udeservering. 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg drøftede i juni udkastet til Administrationsgrundlag for udeservering, der skal sikre, at der er en rimelig balance i forhold til brug af byen, beboelse og fremkommelighed, også for udsatte grupper. Dertil kommer en skærpelse af håndhævelsesindsatsen overfor de restaurationer, der ikke overholder reglerne.

I administrationsgrundlaget fastsættes en række principper og vurderingskriterier for fremadrettet praksis på området, som forvaltningen efter endelig vedtagelse vil administrere tilladelser til udeservering efter. Andre politiske beslutninger, der kan påvirke administrationen af udeserveringer, er lokalplaner og den netop vedtagne Byrums- og trafikplan. 

Valby Lokaludvalg besluttede at besvare høringen og vedhæftede svar blev indsendt til fristen 24. august 2023.

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender svar på høring om Administrationsgrundlag for udeservering.

Beslutning

Høringssvaret blev endeligt godkendt.
Til top