Mødedato: 12.06.2012, kl. 18:30

Skoledistriktsændringer 2013-2014