Mødedato: 12.06.2012, kl. 18:30

Orientering om kommende høring af Vandhandleplaner