Mødedato: 12.06.2012, kl. 18:30

Orientering og høring om Agenda 21 plan