Mødedato: 12.06.2012, kl. 18:30

Carlsberg II - Godkendelse af hørringssvar