Mødedato: 12.06.2012, kl. 18:30

Herman Bangs Plads - Afsættelse af midler