Mødedato: 12.01.2021, kl. 18:30
Mødested: Microsoft Teams

Udmøntning af midler til Klimakærlig mad

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg udmønter 35.000 kr. til Miljøgruppens indsats Klimakærlig Mad i 2021.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har i forbindelse med vedtagelsen af miljøårsplanen for 2021 afsat et rammebudget på i alt 35.000 kr. til Miljøgruppens indsats Klimakærlig mad. Herunder følger en beskrivelse og et udspecificeret budget for projektet

Løsning

Miljøgruppen valgte i efteråret 2020 at omlægge indsatsen Fokus på unge tilflyttere i kollegier og ungdomsboliger til en online indsats kaldet Klimakærlig mad. Vi vil i 2021 fortsætte indsatsen og informere og engagere Valbys borgere i at spise mere klimavenligt. Indsatsen kommer udelukkende til at foregå online og vil bl.a. indeholde opskrifter, madplaner og konkurencer.

Økonomi

 Udgift                                                                                                                      Budget     
 Ekstern konsulent        30.000
 PR          5.000
 i alt

      35.000

Beløbet afsættes indenfor de afsatte midler til miljø i 2021.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt
Til top