Mødedato: 12.01.2021, kl. 18:30
Mødested: Microsoft Teams

Udmøntning af midler til vedligeholdelse af bytteøer

Indstilling

Formanden indstiller,
1) at Valby Lokaludvalg udmønter i alt 7.000 kr. til vedligehold af Valby Miljøgruppes bytteøer.

Problemstilling

Begge bytteøer bruges flittigt og står udsat i vind og vejr hvilket naturligt medførerbehov for løbende vedligehold.

Valby Lokaludvalg har i forbindelse med vedtagelsen af miljøplanen for 2021 vedtaget at afsætte et rammebudget på i alt 7.000 kr. til vedligeholdelse af Miljøgruppens bytteøer. Herunder følger en beskrivelse og et budget for projektet.

Løsning

Valby Lokaludvalg udmønter i alt 7.000 og reparation og vedligehold igangsættes ved behov.

Økonomi

Udgift

Budget

Reparation og forbedring af bytteøer

6000

Promovering på Facebook

500

Diverse

500

I alt

7000

Beløbet afsættes indenfor de afsatte midler til miljø i 2021.

Videre proces

Lokal håndværker sættes engageres.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt
Til top