Mødedato: 12.01.2021, kl. 18:30
Mødested: Microsoft Teams

Udmøntning af midler til begrønning af Toftegårds Plads Nord og Syd

Indstilling

Formanden indstiller;

1) at Valby Lokaludvalg udmønter 15.000 kr. til begrønning af Toftegårds Plads Nord og Syd i 2021.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har i forbindelse med vedtagelsen af miljøplanen for 2021 vedtaget at afsætte et rammebudget på i alt 15.000 kr. til vedligehold af byrumsmøbler og begrønning af Toftegårds plads Nord og Syd. Herunder følger en beskrivelse og et udspecificeret budget for indsatsen. 

Løsning

Miljøgruppen har siden 2015 haft fokus på begrønning af Toftegårds Plads Nord og Syd. Der er etableret en urban byhave af mobile pallemøbler og plantekasser til glæde og gavn for valbyborgerne på Sydpladsen og vi er i dialog med beboere og butikker omkring Nordpladsen.

I 2017 blev der i forbindelse med planerne om at flytte Valby Bibliotek til Toftegårds Plads, afsat penge på Københavns Kommunes budget til udarbejdelse af en helhedsplan for Toftegårds Plads. I forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen og det kommende bibliotek arbejder vi for at begrønne både nord- og syd-pladsen for at begge pladser kan fremstå som eksempler på, hvordan fliser og asfalt kan erstattes af træer og grønt til gavn for klima, regnvandshåndtering og til glæde for pladsens brugere.

Nordpladsen: Vi arbejder for at begrønning og nyindretning af nordpladsen bliver indarbejdet i helhedsplanen. Vi er i dialog med parkforvaltningen og søger at holde dem fast på at klippe træer og hække for at give pladsen mere lys samt evt. at anlægge mindre græsarealer i stedet for fliser på dele af pladsen.

Sydpladsen: Vi arbejder for, at det kommende bibliotek får en tydelig grøn og bæredygtig profil. Derudover ønsker vi, at byggeri og aktiviteter på pladsen i fremtiden indrettes sådan, at den kan virke som et grønt åndehul for borgerne.

I midlertidighedsperioden frem mod opførelsen af biblioteket samarbejder vi med pladsens øvrige aktører og brugere, Valby Kulturhus, CPH FabLab og Kraftwerket om aktiviteter, der peger frem mod pladsens endelige udformning som en grøn og bæredygtig kulturens plads. Vi vedligeholder pladsens plantekasser og pallemøbler og søger at skabe et indbydende grønt byrum.

Økonomi

Samlet budget for begrønning af Toftegårds Plads 2020 er 15.000 kr. 

Udgift

Budget

Indkøb af haveredskaber:

1.000

Indkøb af planter, frø, buske og træer

4.000

Vedligeholdelse: maling etc.

5.000

P.R. annoncer og facebookkampagne

2.000

Diverse 3.000

I alt

15.000

Beløbet afsættes indenfor de afsatte midler til miljø i 2021.

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt
Til top