Mødedato: 12.01.2021, kl. 18:30
Mødested: Microsoft Teams

Udmøntning af midler til Bivenlig bydel

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg udmønter 20.000 kr. til indsatsen Bivenlig Bydel.

Problemstilling

Bier, og insekter generelt, er under pres i hele verden og Valby Miljøgruppe vil derfor med indsatsen Bivenlig Bydel sætte fokus på hvordan bydelens forskellige aktører aktivt kan gøre en forskel for biodiversiteten i haver, altankasser og grønne områder.

Valby Lokaludvalg har i forbindelse med vedtagelsen af miljøårsplanen for 2021 afsat et rammebudget på i alt 20.000 kr. til indsatsen. Herunder følger en beskrivelse og et udspecificeret budget.

Løsning

Miljøgruppen ønsker med indsatsen Bivenlig Bydel at arbejde aktivt for bedre forhold for insekter og biodiversitet i vores bydel.

Vi vil, i samarbejde med Valbys borgere, butikker og Københavns Kommunes gartnere søge at sikre bedre levevilkår for bydelens bier og insekter generelt. Vi vil aktivt informere om hvordan man beplanter med bi og -insektvenlig. Vi er i dialog med Kulbaneparken om etablering af en bigård hvor der efter planen skal være slyngerum og udstyr udlån. På sigt vil vi søge at få Valby certificeret som "bivenlig bydel" af Danmarks Biavler forening.

Økonomi

Budgettet for indsatsen i 2021 er 20.000 kr.

Udgift

          Beløb

Tryk af flyers

                 5.000

PR (facebook, etc.)

5.000

Diverse

10.000

I alt

               20.000

Beløbet afsættes indenfor de afsatte midler til miljø i 2021.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt med den be,ærkning at man skal huske altankasser
Til top