Mødedato: 12.01.2021, kl. 18:30
Mødested: Microsoft Teams

Fastsættelse af dato for Valby Kulturdage

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg fastsætter datoen for Valby Kulturdage 2021 til d. 3. & 4. september 2021

2) at Valby Lokaludvalg drøfter hvordan Valby Kulturdages 25 års jubilæum kan markeres

Problemstilling

I 2021 er det 25. gang der afholdes Valby Kulturdage. På Valby Lokaludvalgs møde i december blev der afsat ialt kr. 400.000,- til Valby Kulturdage. Det er kr. 100.000,- mere end vanligt, så der er ressourcer til at markere jubilæet. 

Grundet COVID 19 ved vi endnu ikke, hvordan Valby Kulturdage kan afholdes. Scenarier for afviklingen vil blive udarbejdet senere på foråret, når vi ved mere om situationen. 

Men datoen kan vi fastsætte, så arbejdet kan gå i gang og vores samarbejdspartnere og lokale aktører kan få besked. 

Løsning

Valby Lokaludvalg fastsætter datoen for Valby Kulturdage 2021 til d. 3. og 4. september. 

 

Beslutning

ad. 1: Datoerne blev vedtaget

ad. 2: Medlemmerne nævnte: Lokalhistorisk indhold fra forskellige aktører, kulturpolitisk debat, mange aktører ala folkemøde. 

Til top