Mødedato: 12.01.2021, kl. 18:30
Mødested: Microsoft Teams

Godkendelse af dagsordenen

Indstilling og beslutning

Formanden indstiller,
1) at Valby Lokaludvalg godkender dagsordenen

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt. 

Fraværende med afbud: Birgit Meisel, Driss el Mekki. 

Til top