Mødedato: 12.01.2021, kl. 18:30
Mødested: Microsoft Teams

Meddelelser

Beslutning

Der var følgende meddelelser på mødet: 

Lokalplan Mølle Allé
Teknik- og Miljøforvaltningen har bedt forvaltningen om at se på smedjens bevaringsværdighed igen. Lokalplanen sendes i supplerende høring, da der er lavet nogle ændringer vedr. højder for bygningen på hjørnet af Lillegade/Valby Langgade

Til top