Mødedato: 12.01.2021, kl. 18:30
Mødested: Microsoft Teams

Lokalpuljen

  

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget 2 ansøgninger til Lokalpuljen.

1) Københavns Frisbee Klub - Etablering af tee-steder på disc golfbanen i Valbyparken.

2) Timotheuskirken, Valby Bibliotek/Kultur V og Teater V - ”Valby læser Dy Plambeck”

 Dobbeltarrangement om romanen ”Til min søster” af Dy Plambeck - En del af (g)Udgivet.

 

Kort beskrivelse af ansøgningerne:

1) Københavns Frisbee Klub - Etablering af tee-steder på disc golfbanen i Valbyparken.

Gode rammer og faciliteter til discgolf.

Langtidsholdbare tee-steder vil bevare muligheden for den fremtidige brug af discgolfbanen. I VP, er tee-stederne efterhånden slidt så̊ meget ned, at sikkerhed og spilbarhed lider under det. Kastebevægelsen og tilløbet i disc golf gør, at underlaget er udsat for en konstant belastning fra den energi, spillerne genererer under deres tilløb.

Underlaget skal være stabilt og slidstærkt, bl.a. for at undgå̊ rotationsskader i fodled, knæ, hofter og ryg. Dette er desværre ikke tilfældet i VP, idet teestederne oprindeligt er konstrueret på det naturlige parkunderlag af græs eller skovbund/jord. De mange kast pr. tee-sted pr. år har igennem tiden gjort, at den oprindelige belægning af græs er slidt af, og de mange tilløb har skabt stærkt uregelmæssige huller med en dybde, på de fleste teesteder, på 15-20 centimeter.

Derfor er der lige nu ikke sammenhæng mellem den popularitet og efterspørgsel discgolfbanen i VP oplever og de faciliteter banen tilbyder københavnerne.

Dato for afholdelse: Forår 2021.

Budget: 365.000 kr.  

Ansøgt: 40.000 kr.

Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på 40.000 kr.

Støtten er betinget af, at der indhentes de nødvendige tilladelser.

 

2) Timotheuskirken, Valby Bibliotek/Kultur V og Teater V - ”Valby læser Dy Plambeck”

 Dobbeltarrangement om romanen ”Til min søster” af Dy Plambeck - En del af (g)Udgivet.

Kirken, teateret og biblioteket vil samle bydelen om læsning: Valby læser. Kan man få en bydel til at læse den samme bog i denne fragmenterede tid? Kirken tog initiativet og derfor den overordnede titel (g)Udgivet, ment som et forsøg på at få øje de væsentligste værker i strømmen af udgivelser
I denne første sæson vil vi afprøve to varianter af et format med dobbeltarrangementer: Dy Plambecks ”Til min søster” bestående af ”fælleslæsnings- aften” med oplæsning ved skuespiller + bogudlevering og dernæst en aften med Dy Plambeck som oplægsholder i en ”samtalesalon”.
I 2020 afprøvedes et dobbeltarrangement med Sørine Gotfredsen, hvor hun var med begge gange. Deltagere i læseklubberne har været med til at udvælge værker og forsøges involveret i afvikling og udformning af aftenerne.

Annocering/PR gennem Valby Bladet, SoMe, plakater, hjemmesider.

Dato for afholdelse: 26. januar + 23. februar 2021. Ansøger har i mail givet besked om, at arrangementet ikke afholdes den 26. januar, men på et andet tidspunkt, hvor restriktionerne kan overholdes.

Budget: 30.000 kr.  

Ansøgt: 8.000 kr. 

Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på 8.000 kr.

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

Økonomi

Tabellerne viser økonomien i puljerne, hvis de indstillede beløb bevilges.

 

Pulje 2021

Disponeret per 12. jan. 2021

Indstillet 12. jan. 2021

Resterende pulje, hvis ansøgningerne imødekommes.

1.500.000 kr. 

225.050 kr.

48.000 kr.


1.226.952 kr.

 

 

 

 

 

Beslutning

Indstillingerne blev godkendt
Til top