Mødedato: 11.10.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Bydelsplan

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg tager styregruppens orientering til efterretning. 

2) at Valby Lokaludvalg fastsætter datoer for seminar for lokaludvalget og for første og andet repræsentantskabs/borgermøde. 

Problemstilling

Valby Lokaludvalg nedsatte på sit sidste møde en styregruppe for arbejdet med bydelsplanen. Gruppen giver en orientering om den videre proces med bydelsplanen, arbejdet med  repræsentantskabet og yderligere borgerinddragelse og giver retningslinjer for fagudvalgenes arbejdsproces og bidrag til bydelsplanen.  

Løsning

1) Valby Lokaludvalg tager styregruppens orientering til efterretning.

2) Valby Lokaludvalg fastsætter datoer for de tre arrangementer. 

 

Beslutning

Styregruppens anbefalinger blev taget til efterretning.

Til top