Mødedato: 11.10.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Godkendelse af høringssvar byudvikling ved Ny Ellebjerg Station

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg godkender høringssvar til forudgående offentlighed om kommuneplantillæg Byudvikling ved Ny Ellebjerg Station. 

Problemstilling

Kommuneplantillæg for byudvikling ved Ny Ellebjerg Station består af to høringer, som er i offentlig høring frem til hhv. den 20. oktober og 24. oktober. 

Høringerne dækker områderne: 

  • Københavns Kommunes grund Strømmen 1-3 og Ellebjergvej 50-52 - teknisk set hører området til Vesterbro/Kgs. Enghave lokaludvalg - høringsfrist den 24. oktober 
  • Et område nord for stationen samt et område sydvest for stationen ved Følager, som teknisk set hører til Valby - høringsfrist den 20. oktober 

Lokaludvalget har i samarbejde med Økonomiforvaltningen og Kgs. Enghave Lokaludvalg afholdt borgermøde om høringen tirsdag den 4. oktober, hvor også Metroselskabet deltog med en orientering om deres planer for byudvikling.  

Byudvikling & Trafik har skrevet udkast til et høringssvar, der omfatter begge høringer, på baggrund af drøftelser og input fra borgermødet. 

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender udkast til høringssvar til høringerne om kommuneplantillæg for byudvikling ved Ny Ellebjerg Station. 

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt.

 

Til top