Mødedato: 11.10.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Høringssvar: Tidsbestemt indkørselsforbud ifb. med helhedsrenovering ved Hanssted Skole

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg vedtager høringssvaret til Tidsbestemt indkørselsforbud ifb. med helhedsrenovering ved Hanssted Skole.

Problemstilling

Københavns Kommune foreslår midlertidige vejændringer på Engdraget, Solskrænten, Vestervang, Mellemledet, Læstedet, Havebo og Hansstedvej, der skal at øge sikkerheden og trygheden for Hanssted Skoles elever, der for tiden er genhuset og derfor køres i busser fra den gamle brandstation på Hansstedvej. 

Valby Lokaludvalg modtog høringen 14. september 2022 med frist 24. oktober 2022. Den er forbehandlet i Byudvikling og Trafik, der har udarbejdet vedhæftede forslag til høringssvar. 

Løsning

Valby Lokaludvalg vedtager høringssvar til Tidsbestemt indkørselsforbud ifb. med helhedsrenovering ved Hanssted Skole

 

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt, med den tilføjelse at det bør overvejes, om der kan etableres flere muligheder for "Kys & Kør", samt om de nuværende er placeret hensigtsmæssigt.

 

Til top