Mødedato: 11.10.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Udpegning af hverv i Parkbrugerrådet Vigerslevparken

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at der udpeges 1-2 repræsentanter til Vigerslevparkens Parkbrugerråd

Problemstilling

Vigerslevparkens Parkbrugerråd blev nedsat for at give både høringsberettigede organisationer og  lokale brugere og naboer mulighed for at komme med forslag og ideer til nye tiltag i parken i forbindelse med den udviklingsplan, der blev udarbejdet i 2020-2021. Planen satte rammerne for den ønskede udvikling, der blev realiseret i takt med, at finansiering blev fundet. Planen er samtidig et redskab for den løbende drift og pleje af parken.

Parkbrugerrådets arbejde er således delvist afsluttet, men fortsættes som følgegruppe til projekterne naturgenopretning og skybrudsikring af Harrestrup Å i Vigerslevparken. Projekterne dækker den del af parken, der strækker sig fra Hvidovre Station og ned til, hvor åen løber ud i Kalveboderne. I fremtiden er der også planer for, at den nordlige del af parken (dvs. nord for Hvidovre station) skal skybrudssikres som en del af Kapacitetsprojektet for Harrestrup Å. Arbejdet med at skybrudssikre den nordlige del af Vigerslevparken forventes først at starte i 2029.

Løsning

Valby Lokaludvalg udpeger 1-2 repræsentanter til Vigerslevparkens Parkbrugerråd. 

Benjamin Friis og Henrik Christensen har tidligere repræsenteret Valby Lokaludvalg i Parkbrugerrådet. Benjamin Friis er villig til genvalg. 

 

Beslutning

Benjamin Friis blev udpeget som medlem af Parkbrugerrådet Vigerslevparken.
Til top