Mødedato: 11.10.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Valg af 1. næstformand

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg vælger en 1. næstformand blandt lokaludvalgets medlemmer.

2) at Valby Lokaludvalg vælger en 2. næstformand blandt lokaludvalgets medlemmer, hvis posten som 1. næstformand overtages af den nuværende 2. næstformand. 

 

Problemstilling

Posten som  1. næstformand i Valby Lokaludvalg er vakant. Da udvalget konstituerede sig med et formandskab bestående af  formand, 1. næstformand og 2. næstformand ved sit konstituerende møde 5. april 2022, skal den vakante plads besættes med et af lokaludvalgets medlemmer.

Første og anden næstformand fungerer i denne rækkefølge i formandens funktion, hvis formanden har forfald (jf. Regulativet for Lokaludvalg i Københavns Kommen §9, stk.2).

Alle medlemmer af lokaludvalget, dvs. både parti- og foreningsrepræsentanter, kan kandidere til poster i formandskabet. Det eneste krav til kandidater til formandsskabet er, at vedkommende skal være CPR-bopælsregistreret i bydelen.

 

Løsning

De medlemmer af Valby Lokaludvalg, der ønsker at stille op til posten som næstformand, melder deres kandidatur. Kandidaterne får mulighed for at begrunde deres kandidatur. 

Valby Lokaludvalg vælger herefter blandt sine medlemmer en næstformand for lokaludvalget.

Valget til posten som 1. næstformand foregår ved almindeligt, skriftligt flertalsvalg blandt lokaludvalgets medlemmer. Der kan stemmes på én kandidat.

Hvis posten som 1. næstformand ved valget overtages af den nuværende 2. næstformand, vælger udvalget umiddelbart efter ny 2. næstformand på samme måde.

Beslutning

Mads S. B. Pedersen blev valgt som 1. næstformand

 

Til top