Mødedato: 11.10.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Meddelelser

 

Cykeltur med Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod

28. oktober kom Line Barfod på besøg og cyklede gennem Valby med os. Turen gik gennem nye boligområder og kommende projekter og ideer: Toftegårds Plads, Ramsingvej/Høffdingsvej, Valby Maskinfabrik og Grønttorvet´, Folehaven og Ny Ellebjerg Station. 

Cykeltur med Socialborgmester Karina Vestergård Madsen

3. oktober havde vi besøg af Karina Vestergård Madsen og cyklede en tur gennem Valby med fokus på processer og samarbejde mellem lokaludvalget og Rådhuset. Turen gik fra Smedestræde over Rytterskolen og Akacieparken til Folehaven. 

Borgermøde om Trekonergade-projektet 26. oktober kl. 16-18 i Valby Kulturhus

Trekronergade-projektet med skybrudssikring, genopretning og sikker skolevej inviterer til  borgerevent om projektets her-og-nu-udformning. Lokaludvalget opfordres til at deltage.

Lokalplanskursus 7. november

Næste kursus for medlemmer handler om planarbejdet og foregår 7. november kl. 16.30-20.30 i Festsalen på Rådhuset. Tilmelding til Anne senest 30. oktober. 

Bydelsplanmøder med Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Møderne medforvaltninger om bydelsplanarbejdet fortsætter med disse møder:

1. november handler det om Bygge-, Parkerings- og Miljømyndigheden og Parker, Kirkegårde og Renhold. Byudvikling & Trafik deltager. 

3. november er der fællesmøde for lokaludvalgene med Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet om arbejdet med arealplanerne og det kommunale udbygningsbehov. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og få en fælles drøftelse af arbejdet og samarbejdet med lokaludvalgene. Michael Fjeldsøe og Benjamin Friis deltager.  

15. november handler det om Mobilitet, Almene Boliger, Klima, Ressourcer og affald. Byudvikling & Trafik deltager. 

Kommuneplanmøde med Økonomiforvaltningen 28. november kl. 17-18

Center for Byudvikling vil gerne have input til arbejdet med strategi for Kommuneplan 2024. Mødet er åbent for alle og afholdes i Valby Kulturhus. 

Frivilligprisen

I morgen åbner afstemningen til årets Frivilligpris, hvor vi i år har 8 nominerede spredt over et bredt felt af foreninger: Bixen, Valby Lokalhistoriske Selskab & Arkiv, København Baseball Klub, de grønne pigespejdere (Ålholm), Hellas, Valby Kino og Valbyhaven. Hjælp gerne med at sprede ordet om at stemme. 

Den nye klubstruktur 

3B har taget initiativ til at invitere Børne- og Ungdomsborgmester Jakob Næsager til møde om sagen. Valby Lokaludvalg står som medarrangør. 

De unge har været i ValbyLiv, og der arbejdes på en lignende artikel med de unge fra Kulbanekvarteret. 

 

Beslutning

Status Toftegårds Plads

Formanden orienterede om den aktuelle status for projektet på Toftegårds Plads.

Til top