Mødedato: 11.10.2022, kl. 18:30
Mødested: Valby Kulturhus, 5. sal

Sammenlægning af puljer

Se alle bilag

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg godkender sammenlægning af Lokalpuljen og den interne pulje. 

Problemstilling

Både den interne pulje og Lokalpuljen er snart forbrugt, idet der dog i begge vil være et mindre tilbageløb fra ubrugte og ikke-udmøntede projektmidler i maksimalt samlet størrelsesorden 125.000, hvilket giver en restsum på ca. 142.000.
 
Sekretariatet foreslår derfor at sammenlægge de to puljer for at gøre administrationen smidigere resten af året.  

Løsning

Valby Lokaludvalg godkender sammenlægning af Lokalpuljen og den interne pulje. 

 

Økonomi

Status for den interne pulje er pr. 6. oktober 2022: 

Budget 1.009.800
Total udmøntet 1.008.159
Disponeret d.d. 1.008.159
Forbrugt d.d. 577.823
Rest til disponering 1.641

Se desuden vedhæftet oversigt. Der forventes overskridelse på enkelte projekter, herunder regninger fra 2021, og tilbageløb på andre, hvilket samlet giver et plus på maximalt 75.000 kr.  

 

Status for Lokalpuljen er per 6. oktober 2022

Budget 1.600.000
Total bevilliget 1.511.429
Reelt disponeret ift. budget 1.493.569
Samlet udbetalt 606.910
Rest til disponering 106.431
 
Heraf er 91.000 er sat til uddeling i dag, hvilket giver 15.431 kr. i rest. Der forventes et tilbageløb på maximalt 50.000 kr. 

Videre proces

På lokaludvalgets møde i december drøftes brug af eventuelle restmidler for 2022.

 

 

 

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

 

Til top