Mødedato: 11.05.2021, kl. 18:30
Mødested: Microsoft Teams

Meddelelser

Mødeforum
Michael Fjeldsøe deltog d. 3. maj i møde med overborgmester Lars Weiss og øvrige lokaludvalgsformænd

 

Beslutning

Møde med udvalgsformænd
D. 5. maj afholdtes et møde med udvalgsformænd, formandsskabet og sekretariatet med en snak om aktuelle sager og hvordan vi arbejder. 
Til top