Mødedato: 11.05.2021, kl. 18:30
Mødested: Microsoft Teams

Lokalpuljen

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

Problemstilling

Valby Lokaludvalg har modtaget 7 ansøgninger til Lokalpuljen.

1) Curated by Jens Peter Brask - Gavl af den danske kunstner Fugleburet.

2) Erindringsfabrikken - Er du dus med himlens fugle? – Alsang i gårdhaven.

3) Teater Vølven - Brev til min vulva (teaterforestilling).

4) Københavns åbne Gymnasium, i samarbejde med Valby Liv og Spinderiet - VALGby.

5) Bevægelsen for de livskloge - Inspirationsmøde – fremtidens fællesskaber for seniorer, primært fra Valby.

6) Malene Sakskilde, Lisbeth van Deurs, Ditte Toft Jacobsen - Tegn sammen i Kulbaneparken – tegn det som snart er væk.

7) Folehave-festival-samarbejdet - Folehavefestivalen 2021.

 

Kort beskrivelse af ansøgningerne:

1) Curated by Jens Peter Brask - Gavl af den danske kunstner Fugleburet

Kunst i det offentlige rum giver fornyelse, en kreativ ramme og danner grobund for kvarterets kant og kvaliteter. Netop dette vil Curated by Jens-Peter Brask gerne skabe fundamentet for i Valby, igennem et kunstnerisk udsmykningsprojekt af en gavl. Som det fremgår af Valby Lokaludvalgs hjemmeside under ’Kunst i Valby’ er kunst i det offentlige rum et særligt fokusområde. Der er skabt en lang række initiativer og tiltag for at skabe kunstruter med tematiske sammenhæng, og vi ønsker at skabe et projekt der for fremtiden kan indgå som en del af dette. Det er således vores vision at skabe en gavl der kan indgå i ruten ’Kunst på gavlene’, og som samtidig er et værk som er lavet særligt til at korrespondere med Valbys atmosfære og stemning. Til projektet har vi kurateret og udvalgt den danske kunstner Fugleburet (f. 1977), der med sine poetiske værker kan skabe netop det kunstneriske udtryk som korresponderer med Valbys æstetik og arkitektoniske omgivelser.

Dato for afholdelse: Sommer-efterår 2021

Budget: 135.000 kr.  

Ansøgt: 95.000 kr. 

Puljeudvalget indstiller, at ansøger opfordres til af genindsende ansøgningen. I den reviderede ansøgning skal der præsenteres et konkret projekt, hvori der er tilladelse til brug af gavl.

Desuden skal det fremgå klart af budgettet, hvilke midler, der går til honorar.  Endelig opfordres til at søge andre muligheder for finansiering, fx fonde.  

 

2) Erindringsfabrikken - Er du dus med himlens fugle? – Alsang i gårdhaven.

Vi vil lufte vores corona-trætte kroppe, mærke solens stråler og fejre at sommeren er på vej. Det gør vi med en række alsangsarrangementer, hvor vi pynter op med rødternede duge og tager instrumenterne med ud i gårdhaven på byens aktivitets- og plejecentre. Her inviterer vi beboere, personale og pårørende til sang, musik, imens vi lader minderne vandre.

Igennem fortælling, sang, musik, historiske genstande og lydklip tegner vi et billede af 50´ernes Danmark, hvor deltagernes erindringer inddrages som levende historiebilleder. Vi synger sange a la ’Er dus med himlens fugle’ og ’Det var på Frederiksberg’, og besøger minderne fra barndommen og ungdommens land. Hvordan husker I foråret og de lyse sommeraftner? Dåseskjul i gården, sjipning og leg. Feriekolonien eller opholdet i Jylland, hvor københavnerbørn blev sendt afsted i toget med et skilt om halsen? Udflugter, cykel- og teltture. Sommerfesterne, hvor tivoli og cirkus kom til byen, og man delte en pølse med brød til lyden af Tommy Steele og dansede til levende musik.

Erindringsfabrikken har over en årrække lavet arrangementer på plejecentre, museer og kulturhuse. Dette alsangsarrangement er udviklet på baggrund af coronakrisen som en måde at bruge sang og musik til at skabe forbindelse til de positive erindringer, som vi i særlig grad har behov for i denne tid.

Målgruppen er ældre mennesker, plejepersonale og pårørende på otte plejecentre i Valby. Under normale omstændigheder kan vi samle op til 65 deltagere pr. arrangement. Vi vil naturligvis tage hensyn til pladsen i gårdhaven og følge alle de gældende coronarestriktioner.

Plejecentrene står selv for promovering og reklame for arrangementet. Det gøres klart for lederen, inden vi indgår aftale om afholdelse af arrangementet.

Dato for afholdelse: 15. maj-15. august 2021

Budget: 63.400 kr.  

Ansøgt: 47.000 kr. 

Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på 47.000 kr.

Støtten gives under forudsætning, af at der indmeldes aftaler senest den 1. juni 2021.

 

3) Teater Vølven - Brev til min vulva (teaterforestilling)

Teater Vølven har skabt en postdramatisk, absurd forestilling, som leder publikum gennem et væv af historier og stemninger ind i vulvaens vidunderlige verden. Det er fysisk teater med lige dele humor og alvor.

Brev til min vulva bygger på virkelige, personlige og anonyme breve indsamlet gennem workshops for kvinder, non-binære og transpersoner; alle som deler en fælles erfaring af at have en vulva eller identificerer sig med at have en.

Forestillingen er for alle fra 16 år, med eller uden vulva. Teater Vølven blev grundlagt som et nordisk samarbejde mellem to svenske og en dansk skuespiller i 2018. Kompagniet arbejder med spørgsmål af feministisk interesse, for derved at fremme ligestilling mellem kønnene og bidrage til den offentlige debat med kunstneriske refleksioner over aktuelle emner.

Dato for afholdelse: 4.-5. juni 2021

Budget: 39.426 kr.  

Ansøgt: 12.000 kr. 

Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på 12.000 kr.

 

4) Københavns åbne Gymnasium, i samarbejde med Valby Liv og Spinderiet - VALGby

Mod kommunalvalget sætter Københavns åbne Gymnasium i samarbejde med bl.a. Valby Liv, Spinderiet og Teater V fokus på lokaldemokrati. Formålet hermed er at fremme unges demokratiske dannelse.

På gymnasiet vil samtlige ca. 900 elever deltage og arbejde med deres egen demokratiske stemme. Udvalgte elevprodukter bliver indspillet eller udgivet i henholdsvis Valby Liv og i bogform, som uddeles i Spinderiet.
Gennem samarbejder med lokale folkeskoler, Mit Kvarter og Områdefornyelsen Folehaven får elevernes ideer til at få flere ud til stemmeboksen indflydelse på lokale medborgere.

Arbejdet kulminerer bl.a. i to dage, hvor Ungdommens Folkemødes ”Ølkasse-scene” vil huse både KG’s elevers taler og performances, og også kunne være platform for inviterede lokalpolitikeres valgdebat, folkeskoleelevers arbejde med VALGBY og andre mulige performere.

Scenen vil stå på Københavns åbne Gymnasium og i Spinderiet. Her kan alle interesserede deltage som publikum og oveni de to steders egen promovering af projektet, annoncerer Valby Liv arrangementet i lokalavisen.

Dato for afholdelse: 12.-13. november 2021

Budget: 28.600 kr.  

Ansøgt: 28.600 kr. 

Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på 28.600 kr.

 

5) Bevægelsen for de livskloge - Inspirationsmøde – fremtidens fællesskaber for seniorer, primært fra Valby.

Afholdelse af inspirationsmøde med titlen ”Fremtidens Fællesskaber for

60+-borgere primært i Valby” med følgende indhold:

 • Indlæg fra borgere med egne erfaringer såvel privat som professionelt

   

 • Oplæg fra Poul-Erik Tindbæk, foredragsholder og forfatter til bogen:

   

  ”En tredje karriere – find din vej i den nye livsfase”

   

 • Oplæg med journalist og debattør Karen Lumholt om

  ”Fremtidens Fællesskaber”

   

 • Igangsættelse af Bevægelsen for De Livskloge gennem dialog med deltagerne om fremtidens fællesskaber for seniorer primært i Valby

Dato for afholdelse: Oktober 2021

Budget: 55.000 kr.  

Ansøgt: 30.000 kr. 

Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på 20.000 kr.

Begrundelsen for den nedsatte støtte er, at der er allerede udbetalt en del af honorar forbindelse med forberedelse af foredraget, som blev aflyst pga. Corona i 2020.

 

6) Malene Sakskilde, Lisbeth van Deurs, Ditte Toft Jacobsen - Tegn sammen i Kulbaneparken – tegn det som snart er væk.

To tegnevandringer gennem Kulbaneparken en forårsdag i maj.

De varetages af to tegneinstruktører, med erfaring og uddannet kunstner og kunsthistoriker, og fokus på at sanse natur og byrum gennem tegning og nærvær. En workshop tager 1½ time. Der er to workshops samme dag. Med forhåbentligt 60 deltagere i alt. Gennem simple tegneøvelser skal deltagerne opleve parken, som den ser ud nu, inden den blomstrer som et nyt og rekreativt område. Vi indfanger det som er i forandring og undersøger et område, som ikke rigtig er endnu. Og skildrer en hverdagspoesi i mødet mellem natur, by og ”gravkøer”.

Alle, børn som voksne og uanset tegneerfaring, inviteres til workshopperne.

Vi samarbejder med Vigerslev Bibliotek, der huser fernisering og udstillinger workshoppernes tegninger.

Dato for afholdelse: maj 2021.

Budget: 12.000 kr.  

Ansøgt: 5.467 kr. 

Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på 5.467 kr.

 

7) Folehave-festival-samarbejdet - Folehavefestivalen 2021.

Folehavefestivalen er med dens formål relevant og aktuel og i år markeres 30 års jubilæum. Vi ønsker at markere og byde på både læring og oplevelser, når området inviterer resten af byen herud i hjørnet af Valby. Dette sker bl.a. ved i år igen at samle festivalen på pladsen ved Byggeren. Der vil man både kunne samle fold om en scene og i evt. et stor-telt til jubilæumsdelen. I forhold til organisering af involverede, vil der igen i år være fokus på de frivilliges ønsker og indsats med dagen. Dog er vi ramt af, at vi ikke kan forsamles pga. Corona, men så snart man kan, vil vi samles i forskellige mindre af ansatte og frivillige med forskellige ansvarsområder: PR & kommunikation, Aktive børn, Boder, Plan & økonomi, Musik & Underholdning m.fl.

Dato for afholdelse: 11. september 2021 kl. 11-15.

Budget: 99.000 kr.  

Ansøgt: 50.000 kr. 

Puljeudvalget indstiller, at der ydes støtte på 50.000 kr. 

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager støtte fra Lokalpuljen.

Økonomi

Tabellerne viser økonomien i puljerne, hvis de indstillede beløb bevilges.

 

Pulje 2021

Disponeret per 11. maj 2021

Indstillet 11. maj 2021

Resterende pulje, hvis ansøgningerne imødekommes.

1.300.000 kr.

619.520 kr.

163.067 kr.

517.413 kr.

 

Kulturdag pulje 2021

Disponeret per 11. maj 2021

Ansøgt 11. maj 2021

Resterende pulje, hvis ansøgningerne imødekommes.

200.000 kr.

6.000 kr.

0 kr.

194.000 kr.

 

 

 

 

Beslutning

Indstillingerne blev godkendt
Til top