Mødedato: 11.05.2021, kl. 18:30
Mødested: Microsoft Teams

Afsættelse af rammebevilling til afholdelse af opfølgende møde efter ”Hvordan engagerer vi københavnerne i 2025-målene” konferencen.

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg afsætter et rammebudget til afholdelse af opfølgende møde efter ”Hvordan engagerer vi københavnerne i 2025-målene” konferencen.

Problemstilling

Sidste efterår, 20. oktober, afholdt Valby Lokaludvalg med Miljøgruppen som tovholder en succesfuld konference under overskriften ”Hvordan engagerer vi københavnerne i 2025-målene” med deltagelse fra Lokaludvalg, Lokaludvalgssekretariater, Miljøpunkter, medlemmer af Borgerrepræsentationen og Københavns Kommunes Klimasekretariat. Vi planlægger nu et opfølgende møde til afholdelse tirsdag d. 28/9 i Teatersalen i Valby Kulturhus.

Løsning

Miljøgruppen planlægger og afholder det opfølgende møde tirsdag d. 28/9 i Teatersalen i Valby Kulturhus. Fokus på det opfølgende møde skal være det fortsatte samarbejde frem mod København som CO2 neutral i 2025 med specielt fokus på  Lokaludvalgenes rolle og den kommende bydelsplan.

Økonomi

Budget for afholdelse af mødet er 8.400,- kr.

Forplejning  7.000,- 
Vingave til oplægsholder     400,- 
Diverse udgifter  1.000,- 
i alt  8.400,- 

Midlerne til afholdelse af mødet tages fra Miljøgruppens allerede udmøntede midler afsat til ”Oplysning og debat om Klimaproblematikken”.

Videre proces

Indstillingen godkendes af Valby Lokaludvalg og planlægning af mødet fortsætter.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt
Til top